Skip to main content

1586 — Elaboració de cafè, te i infusions

  Descendants
  Code Description
  15860 Elaboració de cafè, te i infusions
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  1586 Elaboració de cafè, te i infusions

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  5 Béns de consum no durador

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  08 Altres productes alimentaris i tabac