Skip to main content

1589 — Elaboració d'altres productes alimentaris

  Descendants
  Code Description
  15890 Elaboració d'altres productes alimentaris

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  5 Béns de consum no durador

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  08 Altres productes alimentaris i tabac