Skip to main content

1598 — Producció d'aigües minerals i de begudes analcohòliques

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador

    Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

    09 Begudes, llevat de vins i caves