Skip to main content

1725 — Fabricació d'altres teixits tèxtils

  Descendants
  Code Description
  17250 Fabricació d'altres teixits tèxtils
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  1725 Fabricació d'altres teixits tèxtils

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  2 Béns intermedis no energètics