Skip to main content

1752 — Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics