Skip to main content

1753 — Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb aquestes teles, llevat de la roba de vestir

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador