Skip to main content

1754 — Fabricació d'altres articles tèxtils

    Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
    Code Description
    1754 Fabricació d'altres articles tèxtils

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador