Skip to main content

1772 — Fabricació d'altres articles amb teixits de punt

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador