Skip to main content

1910 — Preparació, adobament i acabament del cuir

  Descendants
  Code Description
  19100 Preparació, adobament i acabament del cuir
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  1910 Preparació, adob i acabament del cuir

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  2 Béns intermedis no energètics