Skip to main content

1920 — Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de basteria i talabarderia

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador