Skip to main content

2010 — Serrada i planejament de la fusta; preparació industrial de la fusta

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics