Skip to main content

2040 — Fabricació d'envasos i embalatges de fusta

    Descendants
    Code Description
    20400 Fabricació d'envasos i embalatges de fusta

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics