Skip to main content

2125 — Fabricació d'altres articles de paper i de cartó

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics