Skip to main content

2222 — Altres activitats d'impressió

  Descendants
  Code Description
  22220 Altres activitats d'impressió
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  2222 Altres activitats d'impressió

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  5 Béns de consum no durador