Skip to main content

2416 — Fabricació de primeres matèries plàstiques

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics