Skip to main content

2430 — Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics