Skip to main content

2441 — Fabricació de productes farmacèutics de base

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics