Skip to main content

2442 — Fabricació de preparats farmacèutics i altres productes farmacèutics d'ús medicinal

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador