Skip to main content

2451 — Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    5 Béns de consum no durador