Skip to main content

2612 — Manipulació i transformació del vidre pla

    Descendants
    Code Description
    26120 Manipulació i transformació del vidre pla

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics