Skip to main content

2661 — Fabricació d'elements de formigó per a la construcció

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics