Skip to main content

2681 — Fabricació de productes abrasius

  Descendants
  Code Description
  26810 Fabricació de productes abrasius
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  2681 Fabricació de productes abrasius

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  2 Béns intermedis no energètics