Skip to main content

2733 — Producció de perfils en fred amb conformació per doblegament

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics