Skip to main content

2743 — Producció i primera transformació de plom, zinc i estany

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics