Skip to main content

2745 — Producció i primera transformació d'altres metalls no fèrrics

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics