Skip to main content

2852 — Enginyeria mecànica general per compte d'altri

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics