Skip to main content

2872 — Fabricació d'envasos i embalatges lleugers, en metall

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics