Skip to main content

3110 — Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    3 Béns d'equipament