Skip to main content

3150 — Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics