Skip to main content

3430 — Fabricació de parts, peces i accessoris no elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics