Skip to main content

3720 — Reciclatge de rebuigs no metàl·lics

  Descendants
  Code Description
  37200 Reciclatge de rebuigs no metàl·lics
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  3720 Reciclatge de residus no metàl·lics

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  2 Béns intermedis no energètics