Session of the Board of Governors, 14 October 2015

(This text is not available in English.)

Dades de la convocatòria

Dia: 14 d'octubre de 2015. Hora: 17.30 hores

Lloc: Sala de Juntes de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Ordre del dia

  1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 8 d'octubre de 2014
  2. Informe del director
  3. Aprovació del Pla anual d'activitats de l'Idescat per al 2016 (PAAE Idescat i objectius de direcció)
  4. Pressupost 2016
  5. Aprovació de la Memòria anual de l'any 2014
  6. Estat de comptes de la liquidació del pressupost de 2014
  7. Informació dels contractes en matèria estadística i dels convenis de col·laboració subscrits, actualitzada des de la darrera sessió
  8. Torn obert de paraules

You are here: