Enquesta de població activa M

Trieu una opció
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r. trimestre del 2018. Actualització: 25 d'octubre del 2018.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t. trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r. trimestre del 2018. Actualització: 25 d'octubre del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2017. Actualització: 5 d'abril del 2018.

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació estadística del mercat de treball. L'EPA és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme per l'INE a tot el territori espanyol i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Trimestralment, l'Idescat porta a terme una explotació estadística detallada de l'EPA per a l'àmbit de Catalunya, de la qual s'obté una ampliació de resultats. S'estructura en dos grans apartats:

  • Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya

    S'hi inclouen les dades més bàsiques del mercat de treball i s'ofereixen resultats comparatius per a les quatre províncies catalanes i per al conjunt d'Espanya. Els resultats anuals corresponen a la mitjana aritmètica dels quatre trimestres de l'any.

  • Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya

    S'hi inclouen les dades més detallades del mercat de treball referides al conjunt de Catalunya. Els resultats anuals corresponen a la mitjana aritmètica dels quatre trimestres de l'any.

Anualment, l'Idescat realitza l'explotació estadística del fitxer provinent de les variables de submostra de l'EPA. Els resultats es poden consultar a l'apartat:

  • Resultats específics anuals (submostra). Catalunya

    S'hi inclouen les dades per a Catalunya que resulten de l'explotació del fitxer de variables de submostra de l'EPA i s'hi publica informació estructural relacionada amb la formació i les condicions de treball.

Indicadors de conjuntura econòmica

Indicadors anuals

Indicadors de la Unió Europea

Anuari estadístic de Catalunya

Més informació

L'EPA recull informació sobre el tipus d'ocupació de la població ocupada i també de l'activitat econòmica de l'establiment on treballa. Aquestes variables es codifiquen segons les classificacions estadístiques oficials vigents en cada període. El 2009 va entrar en vigor la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i el 2011 va entrar en vigor la Classificació nacional d'ocupacions 2011 (CCO-2011). Per facilitar les comparacions amb els anys anteriors de l'entrada en vigor de les dues classificacions l'Idescat publica les estimacions següents:

You are here: