Skip to main content

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Persona principal 46,2 45,4 45,9
Persona no principal 38,2 40,6 39,6
Total 42,9 42,6 42,7
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles