Skip to main content

Enquesta de població activa

Suma d'hores totals de la població ocupada Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Total 112.458,6
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles