Skip to main content

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores pobl. ocupada jorn. compl. que ha treballat
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 38,5 37,7 38,2
De 25 anys i més 40,4 38,3 39,5
Total 40,3 38,3 39,4
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles