Skip to main content

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Barcelona. 4t trimestre del 2019
    Valor
Total 55,2
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.