Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Total 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.