Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Catalunya. 4t trimestre del 2008
    Valor
Agricultura 41,4
Indústria 647,3
Construcció 269,7
Serveis 1.942,9
Total 2.901,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.