Skip to main content

Enquesta de població activa

Taxa d'activitat
Grups d'edat / Sexe
Espanya. 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 16,1 13,1 14,6
De 20 a 24 anys 58,2 51,6 55,0
De 25 a 54 anys 91,9 81,8 86,9
De 55 anys i més 31,4 21,4 26,0
Total 64,6 53,1 58,6
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.