Skip to main content

Enquesta de població activa

Població total amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
De 0 a 4 anys 294,1
De 5 a 9 anys 351,3
De 10 a 15 anys 473,2
De 16 a 19 anys 275,5
De 20 a 24 anys 321,9
De 25 a 29 anys 320,3
De 30 a 34 anys 332,2
De 35 a 39 anys 380,7
De 40 a 44 anys 509,4
De 45 a 49 anys 529,1
De 50 a 54 anys 496,8
De 55 a 59 anys 463,7
De 60 a 64 anys 422,2
De 65 a 69 anys 345,4
De 70 a 74 anys 331,2
De 75 anys i més 685,8
Total 6.532,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.