Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Analfabets 21,9 55,5 77,3
Estudis primaris incomplets 158,6 238,6 397,3
Estudis primaris complets 568,8 606,5 1.175,3
Educació secundària 1a. etapa 686,7 543,0 1.229,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 261,6 254,6 516,2
Formació professional de grau mitjà 212,7 227,2 439,9
Educació superior de 1r. cicle 402,8 467,4 870,1
Educació superior de 2n. i 3r. cicle 264,8 280,7 545,5
Total 2.577,8 2.673,6 5.251,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.