Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Analfabets 77,3
Estudis primaris incomplets 397,3
Estudis primaris complets 1.175,3
Educació secundària 1a. etapa 1.229,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 516,2
Formació professional de grau mitjà 439,9
Educació superior de 1r. cicle 870,1
Educació superior de 2n. i 3r. cicle 545,5
Total 5.251,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.