Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
N. de formació assolit (CCED-2000) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2013
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets 38,7 38,7 77,3
Estudis primaris incomplets 219,7 177,6 397,3
Estudis primaris complets 633,7 541,6 1.175,3
Educació secundària 1a. etapa 601,3 628,4 1.229,7
Educació secundària 2a. etapa, llevat FP 270,6 245,6 516,2
Formació professional de grau mitjà 216,4 223,4 439,9
Educació superior de 1r. cicle 429,2 441,0 870,1
Educació superior de 2n. i 3r. cicle 288,8 256,7 545,5
Total 2.698,4 2.553,0 5.251,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.