Skip to main content

Enquesta de població activa

Mitjana d'edat de la població ocupada
Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
    Valor
Analfabets i educació primària 47,7
Educació secundària i superior 42,2
Total 42,5
Unitats: Anys d'edat.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles