Skip to main content

Enquesta de població activa

Població activa de 16 a 64 anys
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 207,6 272,6 480,2
No cursa estudis 1.803,4 1.561,7 3.365,1
Total 2.011,0 1.834,3 3.845,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.