Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada en el sector turístic
Situació professional
Catalunya. 2018
    Valor
Assalariats 361,0
No assalariats 86,5
Total 447,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles