Skip to main content
Apartats

1.Resultats bàsics de Catalunya i Espanya
2. Resultats principals de Catalunya
3. Població
4. Població activa
5. Població ocupada
6. Població desocupada
7. Població inactiva
8. Llars


1. Resultats bàsics de Catalunya i Espanya
1.1.01Població de 16 anys i més
Per grups d'edat i sexe
1.1.02Població de 16 anys i més
Per província i sexe
1.2.01Població activa
Per grups d'edat i sexe
1.2.02Taxa d'activitat
Per grups d'edat i sexe
1.2.03Població activa
Per província i sexe
1.2.04Població activa
Per grups d'edat i província
1.2.05Població activa
Per sector d'activitat i província
1.3.01Població ocupada
Per grups d'edat i sexe
1.3.02Taxa d'ocupació
Per grups d'edat i sexe
1.3.03Població ocupada
Per província i sexe
1.3.04Taxa d'ocupació
Per província
1.3.05Població ocupada
Per sector d'activitat i sexe
1.3.06Població ocupada
Per sector d'activitat i província
1.3.07Població ocupada assalariada
Per sector d'activitat i sexe
1.4.01Població desocupada
Per grups d'edat i sexe
1.4.02Taxa d'atur
Per grups d'edat i sexe
1.4.03Població desocupada
Per província i sexe
1.4.04Taxa d'atur
Per província
1.4.05Població desocupada
Per sector d'activitat
1.4.06Taxa d'atur
Per sector d'activitat
1.4.07Població desocupada
Per temps de cerca d'ocupació
1.4.08Població desocupada que cerca la primera feina
Per grups d'edat i sexe
1.4.09Població desocupada que cerca la primera feina
Per província i sexe
1.5.01Població inactiva
Per grups d'edat i sexe
1.5.02Població inactiva
Per província i sexe
1.5.03Població inactiva
Per situació d'inactivitat i província
1.6.01
 
Població comptada a part
Per província
(Fins al 4t trimestre del 2001)
amunt
2. Resultats principals de Catalunya
2.1.01Població de 16 anys i més segons la relació amb l'activitat
Per sexe i grups d'edat
2.1.02Taxes d'activitat, ocupació, salarització i atur
Per sexe i grups d'edat
2.1.03Població activa, ocupada, assalariada i desocupada
Per sector d'activitat
2.1.04
 
Població de 16 anys i més
Per relació (recordada) amb l'activitat un any abans i relació amb l'activitat actual
(Fins al 4t trimestre del 2004)
2.1.05Habitatges familiars
Principals magnituds
2.1.06Població total
Segons diversos tipus d'habitatges familiars
amunt
3. Població
3.1.01Població total
Per grups d'edat i sexe
3.1.02Població total amb nacionalitat espanyola
Per grups d'edat i sexe
3.1.03Població total
Per parentiu amb la persona principal i sexe
3.1.04Població total
Per lloc de naixement i sexe
3.1.05Població de 16 anys i més
Per estat civil i sexe
3.1.06Població de 16 anys i més
Per grups d'edat i estat civil
3.1.07Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més
Per estat civil i sexe
3.1.08Població de 16 anys i més
Per parentiu amb la persona principal i sexe
3.1.09Població de 16 anys i més
Per grups d'edat i parentiu amb la persona principal
3.1.10Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més
Per parentiu amb la persona principal i sexe
3.1.11Població de 16 anys i més
Per nivell de formació assolit i sexe
3.1.12Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Per nivell de formació assolit i sexe
3.1.13Població de 16 anys i més
Per grups d'edat i nivell de formació assolit
3.1.14Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Per grups d'edat i nivell de formació assolit
3.1.15Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més
Per nivell de formació assolit i sexe
3.1.16Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més
Per grups d'edat i sexe
3.1.17Població de 16 anys i més
Per nivell de formació assolit i estat civil
3.1.18Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Per nivell de formació assolit i estat civil
3.1.19Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més
Per estat civil i sexe
3.1.20Població de 16 anys i més
Per nivell de formació assolit i parentiu amb la persona principal
3.1.21Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Per nivell de formació assolit i parentiu amb la persona principal
3.1.22Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més
Per parentiu amb la persona principal i sexe
3.1.23Població de 16 anys i més
Per lloc de naixement i sexe
3.1.24Població de 16 anys i més
Per grups d'edat i lloc de naixement
3.1.25Població de 16 a 64 anys
Per grups d'edat i sexe
3.1.26Població de 16 anys i més
Per nacionalitat i sexe
3.1.27Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més
Per nacionalitat i sexe
3.1.28Població de 16 anys i més
Segons cursi o no estudis i sexe
3.1.29Població de 16 anys i més
Segons cursi o no estudis i edat
3.1.30Població de 16 a 64 anys
Per nacionalitat i sexe
3.1.31Població de 16 a 64 anys
Segons cursi o no estudis i sexe
3.1.32Població de 16 a 29 anys
Por sexo
3.1.33Població de 16 a 29 anys que no treballa ni estudia
Por sexo
amunt
4. Població activa
4.1.01Població activa
Per grups d'edat
4.1.02Població activa
Per grups d'edat i sexe
4.1.03Població activa amb nacionalitat espanyola
Per grups d'edat i sexe
4.1.04Població activa civil
Per grups d'edat i sexe
4.1.05Població activa
Per estat civil i sexe
4.1.06Població activa
Per grups d'edat i estat civil
4.1.07Mitjana d'edat de la població activa
Per estat civil i sexe
4.1.08Població activa
Per parentiu amb la persona principal i sexe
4.1.09Població activa
Per grups d'edat i parentiu amb la persona principal
4.1.10Mitjana d'edat de la població activa
Per parentiu amb la persona principal i sexe
4.1.11Població activa
Per nivell de formació assolit i sexe
4.1.12Població activa que no està cursant estudis
Per nivell de formació assolit i sexe
4.1.13Població activa
Per grups d'edat i nivell de formació assolit
4.1.14Població activa que no està cursant estudis
Per grups d'edat i nivell de formació assolit
4.1.15Mitjana d'edat de la població activa
Per nivell de formació assolit i sexe
4.1.16Mitjana d'anys de formació de la població activa
Per grups d'edat
4.1.17Població activa
Per nivell de formació assolit i estat civil
4.1.18Població activa que no està cursant estudis
Per nivell de formació assolit i estat civil
4.1.19Mitjana d'anys de formació de la població activa
Per estat civil i sexe
4.1.20Població activa
Per nivell de formació assolit i parentiu amb la persona principal
4.1.21Població activa que no està cursant estudis
Per nivell de formació assolit i parentiu amb la persona principal
4.1.22Mitjana d'anys de formació de la població activa
Per parentiu amb la persona principal i sexe
4.1.23Població activa
Per lloc de naixement i sexe
4.1.24Població activa
Per grups d'edat i lloc de naixement
4.1.25Població activa de 16 a 64 anys
Per grups d'edat i sexe
4.1.26Població activa
Per nacionalitat i sexe
4.1.27Mitjana d'edat de la població activa
Per nacionalitat i sexe
4.1.28Població activa
Segons cursi o no estudis i sexe
4.1.29Població activa de 16 a 64 anys
Per nacionalitat i sexe
4.1.30Població activa de 16 a 64 anys
Segons cursi o no estudis i sexe
4.2.01Població activa
Per branca d'activitat
4.2.02Població activa
Per sector d'activitat i sexe
4.2.03Població activa
Per sector d'activitat i grups d'edat
4.2.04Població activa
Per sector d'activitat i estat civil
4.2.05Població activa
Per sector d'activitat i parentiu amb la persona principal
4.2.06Població activa
Per sector d'activitat i nivell de formació assolit
4.2.07Població activa que no està cursant estudis
Per sector d'activitat i nivell de formació assolit
4.3.01Població activa
Per tipus d'ocupació (CCO-2011)
4.4.01Població activa
Per situació professional i sexe
4.4.02Població activa
Per grups d'edat i situació professional
4.4.03Mitjana d'edat de la població activa
Per situació professional i sexe
4.4.04Població activa
Per situació professional i estat civil
4.4.05Població activa
Per situació professional i parentiu amb la persona principal
4.4.06Població activa
Per situació professional i nivell de formació assolit
4.4.07Població activa que no està cursant estudis
Per situació professional i nivell de formació assolit
4.4.08Població activa
Per sector d'activitat i situació professional
amunt
5. Població ocupada
5.1.01Població ocupada
Per grups d'edat
5.1.02Població ocupada
Per grups d'edat i sexe
5.1.03Població ocupada amb nacionalitat espanyola
Per grups d'edat i sexe
5.1.04Població ocupada civil
Per grups d'edat i sexe
5.1.05Població ocupada
Per estat civil i sexe
5.1.06Població ocupada
Per grups d'edat i estat civil
5.1.07Mitjana d'edat de la població ocupada
Per estat civil i sexe
5.1.08Població ocupada
Per parentiu amb la persona principal i sexe
5.1.09Població ocupada
Per grups d'edat i parentiu amb la persona principal
5.1.10Mitjana d'edat de la població ocupada
Per parentiu amb la persona principal i sexe
5.1.11Població ocupada
Per nivell de formació assolit i sexe
5.1.12Població ocupada que no està cursant estudis
Per nivell de formació assolit i sexe
5.1.13Població ocupada
Per grups d'edat i nivell de formació assolit
5.1.14Població ocupada que no està cursant estudis
Per grups d'edat i nivell de formació assolit
5.1.15Mitjana d'edat de la població ocupada
Per nivell de formació assolit i sexe
5.1.16Mitjana d'anys de formació de la població ocupada
Per grups d'edat
5.1.17Població ocupada
Per nivell de formació assolit i estat civil
5.1.18Població ocupada que no està cursant estudis
Per nivell de formació assolit i estat civil
5.1.19Mitjana d'anys de formació de la població ocupada
Per estat civil i sexe
5.1.20Població ocupada
Per nivell de formació assolit i parentiu amb la persona principal
5.1.21Població ocupada que no està cursant estudis
Per nivell de formació assolit i parentiu amb la persona principal
5.1.22Mitjana d'anys de formació de la població ocupada
Per parentiu amb la persona principal i sexe
5.1.23Població ocupada
Per lloc de naixement i sexe
5.1.24Població ocupada
Per grups d'edat i lloc de naixement
5.1.25Població ocupada de 16 a 64 anys
Per grups d'edat i sexe
5.1.26Població ocupada
Per nacionalitat i sexe
5.1.27Mitjana d'edat de la població ocupada
Per nacionalitat i sexe
5.1.28Població ocupada
Segons cursi o no estudis i sexe
5.1.29Població ocupada de 16 a 64 anys
Per nacionalitat i sexe
5.1.30Població ocupada de 16 a 64 anys
Segons cursi o no estudis i sexe
5.2.01Població ocupada
Per branca d'activitat
5.2.02Població ocupada
Per sector d'activitat i sexe
5.2.03Població ocupada
Per sector d'activitat i grups d'edat
5.2.04Població ocupada
Per sector d'activitat i estat civil
5.2.05Població ocupada
Per sector d'activitat i parentiu amb la persona principal
5.2.06Població ocupada
Per sector d'activitat i nivell de formació assolit
5.2.07Població ocupada que no està cursant estudis
Per sector d'activitat i nivell de formació assolit
5.2.08
 
Població ocupada
Per relació (recordada) amb l'activitat un any abans i sector d'activitat actual
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.2.09
 
Població ocupada segons la situació un any abans
Per sector d'activitat
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.2.10
 
Pobl. de 16 anys i més que recorda que treballava fa un any
Per sector d'activitat un any abans i relació amb l'activitat actual
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.3.01Població ocupada
Per tipus d'ocupació (CCO-2011)
5.4.01Població ocupada
Per situació professional
5.4.02Població ocupada
Per situació professional i sexe
5.4.03Població ocupada
Per grups d'edat i situació professional
5.4.04Mitjana d'edat de la població ocupada
Per situació professional i sexe
5.4.05Població ocupada
Per situació professional i estat civil
5.4.06Població ocupada
Per situació professional i parentiu amb la persona principal
5.4.07Població ocupada
Per situació professional i nivell de formació assolit
5.4.08Població ocupada que no està cursant estudis
Per situació professional i nivell de formació assolit
5.4.09Població ocupada
Per sector d'activitat i situació professional
5.4.10
 
Població ocupada
Per relació (recordada) amb l'activitat un any abans i situació professional actual
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.4.11
 
Població ocupada que recorda que treballava fa un any
Per situació professional un any abans i situació professional actual
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.4.12
 
Pobl. de 16 anys i més que recorda que treballava fa un any
Per situació professional un any abans i relació amb l'activitat actual
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.5.01Població ocupada
Per tipus de jornada i sexe
5.5.02Població ocupada
Per tipus de jornada i grups d'edat
5.5.03Població ocupada
Per tipus de jornada i situació professional
5.5.04
 
Població ocupada
Per nombre de treballadors de l'establiment i sexe
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.5.05
 
Població ocupada
Per nombre de treballadors de l'establiment i grups d'edat
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.5.06Població ocupada
Per temps en l'ocupació actual
5.5.07Població ocupada
Per temps en l'ocupació actual i sexe
5.5.08Població ocupada
Per temps en l'ocupació actual i grups d'edat
5.5.09Població ocupada
Per temps en l'ocupació actual i nivell de formació assolit
5.5.10Població ocupada
Per temps en l'ocupació actual i sector d'activitat
5.5.11Població ocupada
Per temps que porta treballant sense interrupció en l'ocupació actual
5.5.12Població ocupada
Per temps que porta treballant sense interrupció en l'ocupació actual i sexe
5.5.13Població ocupada
Per temps que porta treballant sense interrupció en l'ocupació actual i grups d'edat
5.5.14Població ocupada
Per temps que porta treballant sense interrupció en l'ocupació actual i nivell de formació assolit
5.5.15Població ocupada
Per temps que porta treballant sense interrupció en l'ocupació actual i sector d'activitat
5.6.01Població ocupada
Per nombre d'hores
5.6.02Població ocupada
Per nombre d'hores i sexe
5.6.03Població ocupada
Per nombre d'hores i grups d'edat
5.6.04Mitjana d'hores de la població ocupada
Per grups d'edat i sexe
5.6.05Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat
Per grups d'edat i sexe
5.6.06Mitjana d'hores de la pobl. ocupada en jornada completa
Per grups d'edat i sexe
5.6.07Mitjana d'hores pobl. ocupada jorn. compl. que ha treballat
Per grups d'edat i sexe
5.6.08Suma d'hores de la població ocupada
Per grups d'edat i sexe
5.6.09Mitjana d'hores de la població ocupada
Per sector d'activitat
5.6.10Suma d'hores de la població ocupada
Per sector d'activitat
5.6.11Població ocupada
Per nombre d'hores i situació professional
5.6.12Mitjana d'hores de la població ocupada
Per situació professional i sexe
5.6.13Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat
Per situació professional i sexe
5.6.14Mitjana d'hores de la pobl. ocupada en jornada completa
Per situació professional i sexe
5.6.15Mitjana d'hores pobl. ocupada jorn. compl. que ha treballat
Per situació professional i sexe
5.6.16Suma d'hores de la població ocupada
Per situació professional i sexe
5.6.17Població ocupada
Per nombre d'hores totals
5.6.18Població ocupada
Per nombre d'hores totals i sexe
5.6.19Població ocupada
Per nombre d'hores totals i grups d'edat
5.6.20Mitjana d'hores totals de la població ocupada
Per grups d'edat i sexe
5.6.21Mitjana d'hores totals de la pobl. ocupada que ha treballat
Per grups d'edat i sexe
5.6.22Suma d'hores totals de la població ocupada
Per grups d'edat i sexe
5.6.23Població ocupada
Per nombre d'hores habituals i sexe
5.6.24Població ocupada
Per nombre d'hores habituals i grups d'edat
5.6.25Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Per grups d'edat i sexe
5.6.26Suma d'hores habituals de la població ocupada
Per grups d'edat i sexe
5.6.27Població ocupada
Per nombre d'hores habituals i situació professional
5.6.28Mitjana d'hores habituals de la població ocupada
Per situació professional i sexe
5.6.29Mitjana d'hores habituals pobl. ocupada en jornada completa
Per situació professional i sexe
5.6.30Suma d'hores habituals de la població ocupada
Per situació professional i sexe
5.7.01Població ocupada assalariada
Per grups d'edat i sexe
5.7.02Població ocupada assalariada
Per estat civil i sexe
5.7.03Població ocupada assalariada
Per parentiu amb la persona principal i sexe
5.7.04Població ocupada assalariada
Per nivell de formació assolit i sexe
5.7.05Població ocupada assalariada que no està cursant estudis
Per nivell de formació assolit i sexe
5.7.06Població ocupada assalariada
Per sector d'activitat i sexe
5.7.07Població ocupada assalariada
Per tipus d'ocupació (CCO-2011)
5.7.08
 
Població ocupada assalariada
Per nombre de treballadors de l'establiment i sexe
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.7.09
 
Població ocupada assalariada
Per nombre de treballadors de l'establiment i grups d'edat
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.7.10Població ocupada assalariada
Per temps en l'ocupació actual i sexe
5.7.11Població ocupada assalariada
Per nombre d'hores i sexe
5.7.12Població ocupada assalariada
Segons que treballi en el sector privat o en el públic i sexe
5.7.13Població ocupada assalariada
Segons que treballi en el sector privat o en el públic i grups d'edat
5.7.14Població ocupada assalariada
Segons que treballi en el sector privat o en el públic i estat civil
5.7.15Població ocupada assalariada
Segons que treballi en el sector privat o en el públic i parentiu amb la persona principal
5.7.16Població ocupada assalariada
Segons que treballi en el sector privat o en el públic i nivell de formació assolit
5.7.17Població ocupada assalariada
Per tipus de contracte i sexe
5.7.18Població ocupada assalariada
Per grups d'edat i tipus de contracte
5.7.19Mitjana d'edat de la població ocupada assalariada
Per tipus de contracte i sexe
5.7.20Població ocupada assalariada
Per tipus de contracte i estat civil
5.7.21Població ocupada assalariada
Per tipus de contracte i parentiu amb la persona principal
5.7.22Població ocupada assalariada
Per tipus de contracte i nivell de formació assolit
5.7.23Mitjana d'anys de formació de la població ocupada assalariada
Per tipus de contracte i sexe
5.7.24Població ocupada assalariada no agrària (CCAE-2009)
Per sector d'activitat i tipus de contracte
5.7.25
 
Població ocupada assalariada
Per tipus de contracte i nombre de treballadors de l'establiment
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.7.26Població ocupada assalariada
Per temps en l'ocupació actual i tipus de contracte
5.7.27Població ocupada assalariada
Per nombre d'hores i tipus de contracte
5.7.28Mitjana d'hores de la població ocupada assalariada
Per tipus de contracte i sexe
5.7.29Mitjana d'hores de la pobl. ocupada assal. que ha treballat
Per tipus de contracte i sexe
5.7.30Suma d'hores de la població ocupada assalariada
Per tipus de contracte i sexe
5.7.31Població ocupada assalariada
Segons que treballi en el sector privat o en el públic i tipus de contracte
5.7.32
 
Població ocupada assalariada
Per relació (recordada) amb l'activitat un any abans i tipus de contracte
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.7.33Població ocupada assalariada amb contracte temporal
Per grups d'edat i sexe
5.7.34Població ocupada assalariada amb contracte temporal
Per durada del contracte
5.7.35
 
Població ocupada assal. amb contracte temporal no desitjat
Per grups d'edat i sexe
(Fins al 4t trimestre del 2004)
5.7.36Població ocupada assalariada
Per temps que porta treballant sense interrupció en l'ocupació actual i sexe
5.7.37Població ocupada assalariada
Per temps que porta treballant sense interrupció en l'ocupació actual i tipus de contracte
5.7.38Població ocupada assalariada amb contracte temporal
Per nacionalitat i sexe
amunt
6. Població desocupada
6.1.01Població desocupada
Per grups d'edat i sexe
6.1.02Població desocupada de 16 a 64 anys
Per grups d'edat i sexe
6.2.01Població desocupada
Per experiència laboral i sexe
6.2.02Població desocupada que ha treballat abans
Per sector d'activitat i sexe
6.2.03Població desocupada que ha treballat abans
Per temps transcorregut des que va deixar la darrera ocupació
6.3.01
 
Població desocupada
Segons formes de cerca d'ocupació
(Fins al 4t trimestre del 2004)
6.3.02Població desocupada
Per temps de cerca d'ocupació
6.3.03Població desocupada
Segons que percebi subsidi o prestació per desocupació
amunt
7. Població inactiva
7.1.01Població inactiva
Per grups d'edat i sexe
7.1.02Població inactiva
Per estat civil i sexe
7.1.03Població inactiva
Per grups d'edat i estat civil
7.1.04Mitjana d'edat de la població inactiva
Per estat civil i sexe
7.1.05Població inactiva
Per parentiu amb la persona principal i sexe
7.1.06Població inactiva
Per grups d'edat i parentiu amb la persona principal
7.1.07Mitjana d'edat de la població inactiva
Per parentiu amb la persona principal i sexe
7.1.08Població inactiva
Per nivell de formació assolit i sexe
7.1.09Població inactiva
Per nivell de formació assolit i estat civil
7.1.10Població inactiva
Per nivell de formació assolit i parentiu amb la persona principal
7.1.11Població inactiva de 16 a 64 anys
Per grups d'edat i sexe
7.2.01Població inactiva
Per situació d'inactivitat
7.3.01Població inactiva
Per experiència laboral i sexe
7.3.02Població inactiva
Per grups d'edat i experiència laboral
7.3.03Població inactiva
Per nivell de formació assolit i experiència laboral
7.3.04Població inactiva
Per situació d'inactivitat i experiència laboral
amunt
8. Llars
8.1.01Habitatges familiars
Per nombre de persones i nombre d'actius que hi habiten
8.1.02Habitatges familiars
Per nombre de persones i nombre d'ocupats que hi habiten
8.1.03Habitatges familiars
Per nombre de persones i nombre de desocupats que hi habiten
8.1.04Habitatges familiars
Per nombre de persones i nombre d'inactius que hi habiten
8.1.05Habitatges familiars
Per nombre d'actius i nombre de desocupats que hi habiten
8.1.06Habitatges familiars
Per nombre d'ocupats i nombre d'assalariats que hi habiten
8.1.07Habitatges familiars
Per nombre d'ocupats i nombre d'assalariats amb contracte temporal que hi habiten
8.2.01Habitatges familiars
Per nombre de persones que conviuen amb la pers. principal i relació amb l'activitat d'aquesta
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població activa T
 (+) Taxa d'activitat T
 (+) Població ocupada T
 (+) Taxa d'ocupació T
 (+) Població ocupada assalariada T
 (+) Població desocupada T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 (+) Població inactiva T
 Població comptada a part T (fins al 4t trimestre del 2001)
 Província T
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 4t trimestre del 2019. Actualització: 28 de gener del 2020.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.