Skip to main content

28 — Fabricació de maquinària i equips ncaa

  Aquesta divisió comprèn:

  • La fabricació de màquines, equips i materials que actuen de manera independent sobre els materials per mitjans mecànics o tèrmics o bé duen a terme operacions sobre els materials (com ara el maneig, polvorització, pesada, envasament i similars), inclosos els components mecànics que produeixen i totes aquelles peces primàries fabricades especialment.
  • La fabricació de dispositius fixos, mòbils o manuals, tant si s'han dissenyat per utlilitzar-los en l'enginyeria industrial, de la construcció o civil com per a l'ús agrari o domèstic.
  • La fabricació d'equips especials per al transport de passatgers o mercaderies dins de locals tancats.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • La fabricació d'altra maquinària per a usos específics no inclosa en altres apartats d'aquesta classificació, s'utilitzi o no en processos de fabricació, com ara els equips per a atraccions de fira, els equips per a bitlleres automàtiques i similars.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • La fabricació de productes metàl·lics d'ús general (vegeu 25).
  • La fabricació de dispositius associats de control, equip informàtic, equips de mesura i assaig, distribució d'energia elèctrica i aparells de control (vegeu 26 i 27) i de vehicles de motor d'ús general (vegeu 29 i 30).

  En aquesta divisió es distingeix entre la fabricació de maquinària per a usos específics, és a dir, la maquinària per a un ús exclusiu en una indústria o bé en un grup reduït d'indústries, i la maquinària d'ús general, es a dir, aquella que s'utilitza en una àmplia gamma d'indústries.

  Short tag proposal

  Fabricació maquinària i equips ncaa

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

  Heading of aggregated item Nivells tecnològics Eurostat to which it belongs

  06 Materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles