Skip to main content

2873 — Fabricació de productes de filferro

  Descendants
  Code Description
  28730 Fabricació de productes de filferro
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  2873 Fabricació de productes de filferro

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  2 Béns intermedis no energètics